aanstippen

aanstippen
{{aanstippen}}{{/term}}
[terloops vermelden] mention brieflytouch on
[even aanraken] touch
[medicijnen, geneeskunde] dab
[met een stip aantekenen] check/tick off
voorbeelden:
3   aanstippen met jodium dab with iodine

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”